Kurs Animatorów Liturgicznych Archidiecezji Warmińskiej

 

I edycja (2017/2018)

 

 Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom parafialnych zespołów Służby Liturgicznej naszej archidiecezji w tym roku rozpoczynamy także formację w ramach kursów Animatorów Liturgicznych. W dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej czytamy:

 

134. W formacji służby liturgicznej w parafii szczególną rolę odgrywają animatorzy. Prowadzą oni grupy dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Dlatego powinni się dobrze przygotować do tych zadań.

135. Przygotowanie animatora dokonuje się przez kurs organizowany przez diecezjalne duszpasterstwo służby liturgicznej. Formacja powinna uwzględniać zróżnicowanie zadań, jakie będą podejmować poszczególni animatorzy.

a. Ci, którzy przygotowują się do prowadzenia grup dziecięcych i młodzieży gimnazjalnej mają więcej ćwiczeń poświęconych tym tematom. Ci, którzy będą prowadzić grupy lektorów, akolitów i schole, uczestniczą w spotkaniach wprowadzających w tę problematykę.

b. Animatorzy są także pomocnikami duszpasterzy w prowadzeniu rekolekcji dla członków służby liturgicznej. Przygotowanie powinno być także wprowadzeniem w program rekolekcji.

c. Animator powinien nabyć odpowiednie umiejętności do prowadzenia innych. W szkole animatora liturgicznego potrzebne są więc także zajęcia z psychologii i pedagogiki.

136. Zaleca się, aby animatorzy, po ukończeniu kursu i wykazaniu się odpowiednimi umiejętnościami, byli pobłogosławieni przez biskupa do spełniania swoich zadań. Podejmują oni trudne i odpowiedzialne obowiązki. Przez systematyczne spotkania z podopiecznymi pomagają im coraz bardziej zbliżać się do Boga i coraz lepiej służyć ludziom. Tym zaś, którzy przeżywają formację stałą, pomagają wytrwać w powołaniu i dążeniu do świętości.

 

W naszej Archidiecezji formacja trwać będzie przez okres roku. 

Uczestnicy: ukończony 18 rok życia w momencie ukończenia kursu i ukończony kurs ceremoniarza.

Zagadnienia kursu zawierać będą zarówno zajęcia z zakresu liturgiki i Biblii oraz pedagogiki, psychologii i dydaktyki pracy w małej grupie. Bardzo prawdopodobne jest połączenie Szkoły Animatora z kursem wychowawcy kolonijnego, aby absolwenci mogli pełnić funkcje animatorów i wychowawców na rekolekcjach i wyjazdach parafialnych w wakacje.

Zajęcia będą odbywały się jako spotkań weekendowych od piątku do niedzieli. Spotkania te będą miały w części formę rekolekcji aby uczestnicy oprócz formacji liturgicznej mogli skorzystać także z potrzebnej w posłudze animatora formacji duchowej.

 

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 14 października razem z uczestnikami pozostały kursów - wtedy też ustalone zostaną terminy wspólnych spotkań aby móc je dopasować do możliwości uczestników.