Kim jesteśmy?

Odpowiedź raczej jest oczywista! Tworzymy wspólnotę Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Warmińskiej: kandydaci na ministrantów, ministranci, lektorzy, ceremoniarze i animatorzy liturgiczni oraz wszyscy ci, którym bliska są nasze ideały służby.

Nasze działania są skierowane zarówno do duszpasterzy jaki i do samych ministrantów. Chcemy bowiem, by ministranci znali się, spotykali się i wzajemnie uczyli się jak dobrze żyć i wypełniać swoje zadania. 

Cel tych działań zawiera się w stwierdzeniu: służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał (1 P 4, 13). Być członkiem Liturgicznej Służby Ołtarza oznacza żyć w świadomości, że to Bóg mnie powołuje i prowadzi.

 

Podkategorie